• Jesteśmy do Państwa dyspozycji: Pn-Pt 8:00 - 16:00, dyżur tel.: 16:00-19:00
 • +48 666 102 222
 • sklep@bartex-wegiel.pl

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

FAQ

Dostawa węgla

Dostawa węgla zakupionego w naszym sklepie internetowym jest bezpłatna na terenie całej Polski.

Akcyza

Zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym wyroby węglowe podlegają zwolnieniu z tego podatku jeśli są zużywane są przez następujące podmioty: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego. Zwolnienie z akcyzy dotyczy również Podmiotów Pośredniczących, które uzyskały stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.

Zwolnienie z akcyzy w niektórych rodzajach działalności

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane: w procesie produkcji energii elektrycznej, w procesie produkcji wyrobów energetycznych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych, do redukcji chemicznej, przez zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Akcyza a zakup na potrzeby firmy

Warunkiem uzyskania zwolnienia z konieczności opłaty podatku akcyzowego w przypadku zakupu wyrobów węglowych na potrzeby firmy jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Urząd Celny wydaje dokument zwolnienia od podatku akcyzowego. Firmy nie posiadające ww. dokumentu są zobowiązane do zapłaty podatku akcyzowego.

Czeski węgiel atuty

Cena węgla czeskiego jest nawet o 50% niższa od ceny węgla pochodzącego z Polskich Kopalń. Jest on lżejszy, co sprawia, że objętościowo mamy go więcej. Ekogroszek doskonale nadaje się do pieców z podajnikiem, natomiast węglem grubszym (kostką czy orzechem) można palić w piecach C.O. Jeśli podana kaloryczność jest zbyt mała, można go wymieszać z węglem wysokokalorycznym, obniżając koszty opału. Dodatkową jego zaletą jest miękkość i możliwość przełamywania się, dzięki czemu nie zrywa ślimaka mechanizmu podającego. Przy dużych obiektach, takich jak: hotele, fermy drobiu, szklarnie, gorzelnie i różnego rodzaju fabryki, obniża koszty utrzymania bądź produkcji, co daje nam możliwości bycia bardziej konkurencyjnymi.

Czy warto obawiać się czeskiego węgla

Pierwszym i najważniejszym problemem jest mylenie węgla czeskiego z polskim węglem brunatnym, z takich kopalni jak: Bełchatów, Szczerców, Turów czy Bogatynia, którego kaloryczność wynosi od 7,5 do 21 MJ/kg. Średnia kaloryczność to ok. 14 MJ/kg, więc bardzo niska, uniemożliwiająca osiągnięcie właściwej temperatury. Wiele składów opałowych oszukuje Klientów mówiąc, że sprzedaje czeski opał, a tak naprawdę oferuje Państwu najtańszy polski węgiel brunatny. Czeski węgiel, aby zachował swoje właściwości, musi być suchy, czyli musi być przechowywany w odpowiednich warunkach. Kupując węgiel, który był składowany „pod chmurką” (niezaplandeczony), a przez to narażony na wpływ warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, mróz bądź nadmierne nasłonecznienie, możemy być pewni, że opał ten wiele stracił na swych wartościach opałowych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu obalamy mit, iż stosując węgiel czeski „ile wrzucimy materiału opałowego, tyle wyciągniemy popiołu”. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z węglem nieznanego pochodzenia, który nie wypala się do końca i spieka, pozostawiając bardzo dużo popiołu. Czeski opał wrzucony do pieca jako suchy węgiel, spala się pozostawiając lekki popiołek w nieznacznych ilościach. PODSUMOWANIE: Jesteśmy w Polsce Wyłącznym Dealerem materiałów opałowych z Kopalni MOST-KOMOŘANY w Czechach. Jeśli chcą Państwo wypróbować oryginalny czeski węgiel, a tym samym obniżyć ilość spalanych pieniędzy w piecu, zachęcamy do złożenia zamówienia na opał w naszej firmie! ZAPRASZAMY!

Jeżeli interesującej Państwa kwestii nie ma wśród naszych odpowiedzi serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami!

Akcyza

Z dniem 01.01.2012 r. weszła w życie ustawa o obowiązku wprowadzenia podatku akcyzowego na wyroby węglowe.

Poniżej ważne informacje:

1. Zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:

 • gospodarstwo domowe,
 • organ administracji publicznej,
 • jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
 • podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24),
 • jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),
 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

2. Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:

 • procesie produkcji energii elektrycznej
 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych
 • do redukcji chemicznej
 • przez zakłady energochłonne  wykorzystujących wyroby węglowe
 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

3. Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy oraz sposób jej prowadzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

4. STAWKI PODATKU DO WĘGLA:

 • POLSKIEGO KOD CN 2701 – 37,47 zł brutto/tona
 • CZESKIEGO KOD CN 2702 – 13,54 zł brutto/tona

5. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Nasi Specjaliści z przyjemnością udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania
i doradzą produkty najbardziej dopasowane do Państwa potrzeb!

Oskar Hrazdil

Specjalizacja:
sprzedaż hurtowa

V

+48 795 437 619

V

32 222 30 94

V

bartextrans@interia.pl

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną!

Monika Kowalska

Specjalizacja:
sprzedaż hurtowa,
awizowanie transportu na kopalnie

V

+48 512 021 919

V

32 222 30 94

V

bartextrans@interia.pl

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną!

Michał Budny

Specjalizacja:
sprzedaż detaliczna wysyłkowa

V

+48 666 102 222

V

32 222 30 94

V

phubartex@interia.pl

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną!

Zbigniew Domżalski

Specjalizacja:
sprzedaż detaliczna wysyłkowa

V

+48 504 788 338

V

32 222 30 94

V

phubartex@interia.pl

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną!

Paweł Dąbkowski

Specjalizacja:
transport i spedycja

V

+48 505 146 421

V

32 222 30 94

V

bartextrans@interia.pl

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną!